ENIAMmorphology: generator form fleksyjnych dla języka polskiego

Podaj słowo:Opis programu

Dla zadanego lematu i interpretacji morfosyntaktycznej znajduje możliwe formy fleksyjne.
Wskazuje, które z nich znajdują się w SGJP w wersji z 2017.07.30.
Program generuje formy słów obcych zaopatrzone w polskie końcówki fleksyjne, akronimy oraz niektóre formy gwarowe.

Program na wejściu otrzymuje pojedynczy lemat zaopatrony w interpretację morfosyntaktyczną.
Interpretacja zapisana powinna być zgodnie z tagsetem użytym w SGJP w wersji z 2017.07.30, a lemat połączony z nią znakiem ':'. Przykładowo dla zapytania „dziecko:subst:_:nom.acc:n:col” zostaną znalezione wszystkie formy, które są w mianowniku lub bierniku w dowolnej liczbie.

Na wyjściu generowana jest tabela, w której kolejnych wersach znajdują się możliwe interpretacje zadanej formy.
Kolejne kolumny tabeli zawierają:

Interpretacje, w których star=B są wysoce niejednoznaczne, ponieważ polegają na odgadnięciu obcej końcówki tematu, która nie jest widoczna w zadanej formie.
Atrybuty w ostatnim wersie tabeli są podawane po to, by umożliwić budowanie tagerów wykorzystujących cechy morfologiczne.

Do pobrania

Źródła:
Linux 64-bit:

Autor: Wojciech Jaworski, Szymon Rutkowski
Copyright © 2016-2018 Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences

Parser wykorzystuje z następujące zasoby:
SGJP Copyright © 2007–2017 Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Danuta Skowrońska

W trosce o jakość generowanych lematyzacji zapytania użytkowników mogą być logowane.